Spaningarna mot Cedergren

Sedan slutet av år 1985 så pågick spaning och telefonavlyssning mot Sigvard Cedergren och alltjämt även den 28 februari 1986 med anledning av misstanke om narkotikabrott, det sk. “Bjurärendet”.

I den allmänna debatten kring detta, så uppkom misstankar om oegentligheter inom polisen. Uppgifter som att narkotikaspanare, strax innan mordet, utan lov avbrutit sina spaningar mot Sigvard Cedergren, om ett oförklarligt glapp i bandupptagningen av telefonsamtal till Sigvard Cedergren vid tiden kring mordet, och om olika uppgifter angående vem som talade med Sigvard Cedergren i telefonen minuterna innan mordet.

Här kommer en sammanfattning och kompletterande PM( till PM 8:4 Christer Pettersson) till Palmekommissionen(GrK), med en rad uppgifter som, åtminstone för oss, tidigare varit okända.

I korthet:
Enligt schema tjänstgjorde den dagen mellan kl.15:20-01:00 fem polismän med fysisk spaning och telefonkontroll. En av dessa polismän hade bytt tur och tjänstgjorde dagtid istället. En av polismännen satt i det så kallade TK-rummet och direktavlyssnade ev. telefonsamtal till och från Cedergrens telefon, medan tre polismän hade fysisk spaning där en satt i en lokal med uppsikt över entrén till fastigheten(Tegnérgatan 16), en satt i en bil på gatan och en i en bil som tycks ha cirkulerat i avsikt att lokalisera var Cedergren uppehöll sig på kvällen.
Utöver spaning mot Sigvard Cedergren förekom även spaning mot Oxen, samt ytterligare någon adress.
Användning av Walkie-Talkie bekräftas, dock endast i bil och ej utanför denna..
M.m.

Uppgifterna ger oss möjligen en del svar, men väcker samtidigt en mängd nya frågor:

Vad gäller Christer Pettersson, som vid denna tid var känd som “Löpar-Nisse” av narkotikaspanarna, så har denne inte synts till utanför Sigvard Cedergren (åtminstone inte fram till att spaningarna avslutades). Christer Pettersson bör väl inte kunna ha hämtat “vapnet” osedd  innan ca. kl.22:15?
Ej heller finns uppgifter om att narkotikaspanarna vid Oxen sett “Löpar-nisse”/Christer Pettersson där? Eller?
Skrev inte dessa narkotikaspanare, vid Oxen,  heller någon spaningsrapport? Eller finns uppgifter om Löpar-Nisse i denna rapport? (Här bör man ha sett CP både komma och gå)
Avbröts spaningen mot Oxen också vid samma tid som den mot Cedergren, eller fortsatte man tills dess att man gjorde razzian mot Oxen?

Hur omfattande var spaningarna denna kväll egentligen?
Utöver Cedergren så spanade man även mot spelklubben också samt något ytterligare ställe, vilket och vart?
Kan några av WT-iakttagelserna förklaras med någon av narkotikaspanarna vid dessa adresser?

Varför var narkotikaroteln så motvilliga att lämna ut spaningsmaterialet till PU?
Spaningen mot Cedergren ingick i något som kallades Bjurärendet, vart kom detta namn ifrån?

…och säkert en mängd ytterligare frågor.

Dokumentet innehåller hänvisningar till andra PM (KI 133nn) samt förhör (KE nnnnn).
Hjälp oss gärna komma vidare! Har någon tillgång till något av dessa PM eller förhör, så hör av er.
Vill ni diskutera detta PM eller vara med och bidra på annat sätt, så besök Facebook-gruppen Studio Palmemordet.

Länk till dokumentet: PM Kompletterande underlag till PM 8:4

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.