Sammanfattning och vidare funderingar kring Skandiamannen

Utifrån de 5 uppgifter som Sanningskommissionen tog upp i inlägget “Kort om Skandiamannen” den 8 november 2018, så har vi nedan sammanfattat de svar/förklaringar som Thomas Pettersson kom med, samt även kommenterat dessa.
Sedan utifrån Thomas svar uppkommer ytterligare funderingar, vilket vi återkommer till längst ned i detta inlägg.

Sammantaget är det inte så mycket ny information vi behandlar, utan mer tolkningar av den information vi har haft att tillgå sedan förhören kom ut i samband med förundersökningen mot Christer Pettersson.
Med den information vi nu har vid handen så blir det en tolkningsfråga avseende semantik, sannolikhet etc. Låt diskussionerna kring denna fråga fortsätta i de olika forumen. Vad är sannolikt?

Att det vällde fram blod ur munnen
Thomas Petterssons förklaring till denna uppgift är att gärningsmannen hade möjlighet att se detta mot bakgrund av att han dröjde sig kvar en stund på mordplatsen.

En fundering kring detta, av medicinsk karaktär, är om det går att bringa klarhet i hur lång tid det tar för blodet att börja “välla fram” ur munnen vid denna typ av skada?

Att polisen var brysk mot Lisbet
Här menar Thomas Pettersson att det snarare är tvärtom. Att Lisbet får ett utbrott på kommissarie Gösta Söderström.

Frågan här blir väl om det ena måste utesluta det andra? Det borde finnas en orsak till varför Lisbet får detta utbrott kan man tänka och är det möjligen detta som Skandiamannen/Stig E. har uppfattat? Ex. när kommissarie Gösta Söderström försöker få in/sätta Lisbet i polisbilen?

Att Palme vändes till rätta
Förklaringen kring denna uppgift är att den är förvanskad/”smittad av media”. Thomas pekar på att dessa uppgifter kan komma från artikeln med Skandiamannen/Stig E. i Svenska Dagbladet söndagen den 2 mars 1986.

Ja, detta med yttre påverkan är en risk med samtliga av dessa uppgifter och som vi även tog upp i det första inlägget “Kort om Skandiamannen”. Vad gäller specifikt SvD den 2 mars, så kanske det inte är just dessa uppgifter som framgår?
Men oavsett så är kanske frågan gällande yttre påverkan vs. minnena den aktuella kvällen av mer psykologisk karaktär. I det chockade tillstånd som Stig E. befann sig i då han återkom till Skandia samt uppgiften om att det var statsministern som blev skjuten.
Kan detta ha haft någon inverkan på att väktarna bättre lägger dessa uppgifter på minnet?

Att det tog tid innan någon vid mordplatsen fick klart för sig vem den skjutne var
Här menar Thomas att det saknas stöd för NÄR det blev klarlagt att den skjutne var statsministern och vi kan nog hålla med om denna kommentar. Det är Stig E.s egna förhör man får denna uppfattning om att det tog tid. Ex. “Det gick inte att känna igenom.”, förhör 10/3.
Dock visar andra vittnesuppgifter på att det verkar ha tagit tid eller åtminstone inte “basunerats ut” på mordplatsen vem offret var. Ex. Vittnet Göran I. som först dagen efter får klart för sig vem den skjutne var.

Att någon utförde konstgjord andning
Även här förklarar Thomas uppgiften med att den är härstammar från media.

Samma kommentar som under rubriken “Att Palme vändes till rätta”

Ja, detta med yttre påverkan är en risk med samtliga av dessa uppgifter och som vi även tog upp i det första inlägget “Kort om Skandiamannen”.
Men oavsett så är kanske frågan gällande yttre påverkan vs. minnena den aktuella kvällen av mer psykologisk karaktär. I det chockade tillstånd som Stig E. befann sig i då han återkom till Skandia samt uppgiften om att det var statsministern som blev skjuten.
Kan detta ha haft någon inverkan på att väktarna bättre lägger dessa uppgifter på minnet?

Ytterligare funderingar

Lisbet lever och står upp
I Thomas Petterssons svar/text under rubriken ‘Saknade uppgifter och självklar lögn’ så inleds stycket med; ” Det är anmärkningsvärt att Skandiamannen inte har något som helst att säga om Lisbets uppträdande till väktarna. Det var ju något som ingen på plats kunde undgå att lägga märke till och påverkas av. Inte minst utbrottet riktat mot Gösta Söderström. “

Ja, man kan kanske tycka det är konstigt vad det är Stig E. berättar, vad han nu berättar och vad nu som inte berättats och vad som berättats men är resultat av “yttre påverkan” o.s.v.?

Men även om nu Stig E. inte säger något om Lisbets uppträdande så nämner han henne. Se förhör med Henry O., sid. 5. “…att kvinnan som stod bredvid tyckte han inte liknade Lisbeth Palme .”
Lisbet lever och står upp.
I det fall Stig E. vore gärningsman kan man fundera på hur han vet att skottet mot Lisbet inte skadade henne mer? Är detta en vågad gissning när han kommer tillbaka till Skandia? Eller är detta ännu ett exempel på yttre påverkan(“smitta från media”) för väktare Henry O.?


Bilden i SvD 2 mars
Gällande denna bild som alltså publicerades den 2 mars, så kan man fråga sig om risken för igenkännande, i det fall Stig E. är gärningsman, gör det så klokt i att exponera sig så?
Lisbets ev. möjlighet att peka ut gärningsmannen och övriga mordplatsvittnen men kanske framförallt vid vistelsen utanför Grand? Stig E. ger alltså möjlighet för många (upp emot 100 eller fler?) möjlighet att peka ut honom.


Stig E.’s uppträdande kl. 23:20
Väktare Henry O. samtalar med Stig E. ca. kl.23:20 och av uppgifterna att döma verkar Stig E. “normal”.
Som gärningsman där han av en slump träffar på paret Palme utanför Skandia, så har inte denna uppgift någon bäring, men skulle Stig E., som blivande gärningsman (ur ett planerat perspektiv), kunna bete sig lugnt/normalt?

Uppgifterna gällande hans återkomst till Skandia ca. 23:40 talar om en chockad person som talar osammanhängande.

Andra uppgifter?
Det kanske finns fler uppgifter av vikt att diskutera för att bringa klarhet i denna fråga? Ex. så kommer Stig E. själv med en rad uppgifter i sina förhör. Vissa av dessa kanske också går att kontrollera i fall de förekommit i media innan och därmed alltså blir tveksamma att lägga vikt vid, medan andra behöver beaktas?

4 kommentarer

 1. Får jag fråga en samvetsfråga? Är det mest en skattjakt eller mest en inre ostillbar nyfikenhet som driver er att försöka klara att få fram sanningen om dramat sista februari 1986 med makarna Palme i två av huvudrollerna? Själv tycker jag, konstigt nog, att det är ett roligt pyssel att försöka fundera ut sanningen om vad som hände och vilka den eller de var som förberedde de två skotten och genomförde skjutningen samt kanske lärt sig hur man lägger ut villospår som kortsluter allt mordutredningsarbete för att veta vem som gjorde vad. De 50 miljoner kronorna ska gå till “den som lämnar sådana uppgifter till MU att mördaren kan gripas och i domstol bevisas vara skyldig till mordet på OP”. Om, hypotetiskt-principiellt resonerat, mot alla odds, det skulle visa sig ha varit ett skenmord bevisat genom att någon upptäcker att Palme lever, lätt plastikopererad, i annat land och journalister filmar en intervju med honom och av OP får veta att t.ex. en släkting till Palmes höll i en startpistol i en gatuteater som fick alla att tro att det var ett riktigt mord och att Palme därefter aldrig mer behövde frukta att bli mördad….skulle då den som lämnar såna uppgifter så att en skenMÖRDARE kan gripas och lagföras; Skall då den personen anses ha rätt att få belöningen på 50 miljoner Skr eller ej? Själv intresserar jag mig inte för denna minimalistiska chans att komma på grön kvist. Jag har så jag klarar mig för tillfället och har funnit mig i detta mitt ganska bittra öde som fattigpensionär. Jag har en naturvetenskaplig utbildning som givetvis präglat mitt tänkande. Och jag snappar upp så mycket jag kan då jag missbrukar min dator men ägnar bara tid åt detta då jag tycker det är, förlåt, roligt, med det är min drivkraft att jag tycker det är roligt att försöka lägga dettta jättepussel och leverera det rätta svaret och jag jobbar som det faller mig in. Osystematiskt i många avseenden men med ca 35 olika möjliga men med olika sannolikheters scenarier och anser skenmord är mkt låg sannolikhet, men inte så låg att jag utesluter den som möjlig trots allt. I min föreställningsvärld är den lösningen den som gör att flest pusselbitar faller på plats och bäst harmonierar med min livserfarenhet. Sannolikheten gissar jag vara ca 1/1000. Större än att få vara med på TV4 och skrapa ihop miljontals kronor på några minuters skraperi. Andra förslag till lösningar är trots allt, VG, CP, CIA (som var stressade av tanken med Palme som ny generalsekreterare i FN), Irakier som borde vilja ha OP:s huvud på ett fat pga att OP samtidigt var fredsmäklare i Iran-Irak-kriget och ytterst ansvarig för att Bofors beviljades exportera krigsmateriel till Iran i samarbete med STASI och DDR, Sydafrika, Chile, Israel, Sovjet mm mm mm. Alt Enerström, mm mm.
  Lycka till hoppas ni drivs av nyfikenhet mer än belöningen som många torde bli lockade av.
  Mvh, karl-erik wessén, pensionerad civ.ing., adj. och 4-barnsfar.

 2. Palme mordet verkar vara som ett typisk Kennedy mord. Sannolikt är mördaren och andre möjlige konspiratörer i den ålder att dom kommer i håg, och opplevde mordet på Kennedy brödrene. Dom har kunnat bruka den information för att planera mordet på Palme på det sett att dom slepper undan. Typisk för Kennedy morden är:
  1) Insider information om var den mördade kommer att befinna seg. Vem visste att Palme var utan livvakter och på Bio?
  2) En “nobody”, absolut utan synlig motiv, hämtas inn för att utföra mordet. Palme ble inte mördad på vanlig sätt han ble “executed”. Christer Petterson passer perfekt. Om han häktas, så är det ok, och i tillföll han dömdes, kan man lita på att han inte berättar om sina “fellow kriminals”. Och om han berättar vill ingen tro honom.
  3) En annan, och sannolikt mer professional mördare, är klar i området om mordet misslyckas, eller för att säkra att det lyckas. “Second shooter” i Kennedy mordene. Möjlig Sör-Afrikaner i Palmes tillfälle?
  4) Mordet skal ske på så åpen plats, att alla vet hur det gick till, utan att vita vem. Kennedy brödrene ble till och med filmat.
  5)För att lyckas utan att bli upptäckt är det absolut nödvändig att ha full kontroll på efterforskningen. Det kräver att viktiga personer i efterforskningen är med på konspirationen. Hans Holmér?
  6) Misslyckandet och konstigheter under efterforskningen skal kunna förklaras med inkompetens, “the incompetence theory”. Hans Holmér igen?
  Om man kan döda USA’s president och slippa straff, så kan man sannolikt få det till i Sverige med samma/liknande plan, eller hur?

 3. Chevamannen gir jo Engstrøm to alibi. 1 han ser Morderen skyte og springe « med gyngende» stil.
  Like etter ser han Engstrøm komme til plassen og ser han også springe etter morderen. Han vil jo uten tvil kjenne ham igjen om det er samme person. Engstrøm var altså på plassen like etter skuddene og det finnes også bilde av ham ved politibilen noe senere. Chevamannens observasjoner er oversett av Petterson.

 4. Enligt obduktionen skulle väl OP slagit i pannan vid fallet? Alltså ansiktet nedåt. Hur kan då GM/SE se att det väller fram blod ur munnen på OP?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.