Arkiv

Lennart Remstams länkarkiv (Blog)
Stor samling förhör, material från juristkommissionen m.m.

Lennart Remstam, IT-demokrati
Lennart Remstams sammanfattning främst kring mordplatsen, med vittnesförhör samt även en animation av händelseförloppet, m.m.

MOP-arkivet
Förundersökningsmaterialet från åtalet av Christer Pettersson, Statens offentliga utredningar(SOU:er) samt annan myndighetsdokumentation, tidningsklipp m.m.