Tips

Då dina uppgifter kan komma att publiceras på hemsidan och/eller lämnas vidare till Palmegruppen och/eller till Journalister med Palmemordet som specialområde bör du känna till följande;

I Sverige finns i grundlag inskrivet om skydd för källor som vill lämna information som är avsett för publicering. (Tryckfrihetsförordningen kap3 §3 eller i Yttrandefrihetsgrundlagen kap2 §3.) Källskydd innebär att den som har tagit emot ett tips eller en uppgift inte får röja identiteten för den som vill vara anonym. Det är straffbart för den som tagit emot en sådan anonym uppgift att avslöja eller efterforska källan.

-Vi kommer INTE att vidarebefordra några personuppgifter om du vill vara anonym.
-Vi kommer INTE att efterforska källor bakom anonyma tips.

Om du vill vara ANONYM så går det bra att maila till [email protected] (Krypterad på domän utanför Sverige) genom att använda en av följande anonyma email tjänster:

https://anonymousemail.me/
https://www.anonymousspeech.com/

International tips: [email protected] (Encrypted on domain outside of Sweden).
If you wish to be ANONYMOUS please use one of the email services above.