Om Sanningskommissionen

Erik Engström och Sven-Åke Österberg

“Detta förslag är inte första steget. Det är steget” /Olof Palme

Sanningskommissionen är en fri och oberoende kommission med funktionen att granska och utreda mordet på Olof Palme (MOP). Denna kommission skall ses som ett fristående och obundet komplement till Palmeutredningen (PU), privatspanare och andra aktörer, instanser och forum.

Sanningskommissionen verkar utifrån övertygelsen att detta mord måste klaras upp för vårt demokratiska samhälles trovärdighet och fortlevnad.

Sanningskommissionen består av en mindre grupp kompetenta, pålitliga och lojala individer med god kunskap om – och ett stort och äkta intresse för – Palmemordet.

Sanningskommissionen MOP verkar som ett helt team för att tillsammans utreda, granska och slutligen finna mordgåtan.

WWW.SANNINGSKOMMISSIONEN.COM

KONTAKTPERSONER
Sven-Åke Österberg, Ordförande
Erik Engström, Vice Ordförande

Skicka tips till [email protected] (Krypterad på domän utanför Sverige)
Övrigt kontakt: [email protected]

INTERNATIONAL CONTACTS
Pierre Gustafsson

International tips: [email protected] (Encrypted on domain outside of Sweden)