Christer P

Christer Pettersson är den enda person som blivit åtalad för mordet på Olof Palme. Han dömdes av en oeniig tingsrätt, men friades i hovrätten.

Christer Pettersson var en missbrukare bosatt i Stockholms norra delar. Han är dömd för flera våldsbrott, bland annat dråp, och Polisen anser sig ha fastslagit att Pettersson befann sig i området under mordkvällen.

Åtalet mot Christer Pettersson byggde till stor del på att Lisbet Palme pekat ut honom, och sade sig vara helt säker på att det var Christer Pettersson hon såg på mordplatsen i direkt anslutning till mordet. Den vittneskonfrontation där Lisbet Palme pekade ut Christer Pettersson har senare kritiserats hårt. Lisbet Palme fick information om att den misstänkte var missbrukare och hon kommenterade tidigt under konfrontationen att det tydligt syntes vem som var missbrukare. Hennes vittnesmål ifrågasattes i hovrätten vilket bidrog till den frikännande domen 1989.

Personer i Petterssons krets har med varierande grad av trovärdighet vittnat om att han erkänt mordet för dem eller att de sett Pettersson i närheten av biografen Grand under mordkvällen.

Vittnet Lars J kände till Pettersson sedan tidigare och har senare sagt att om det var Pettersson som sprang från platsen så “borde han känt igen honom”. Christer Pettersson själv förnekade de teorier  om motivbilder som framförts och menade att han inte hade något motiv att mörda Olof Palme.

Knarklangaren Sigge Cedergren hade i sin ägo en .357 Magnum och berättade på sin dödsbädd att han lånat ut den till Christer Pettersson. Vittnen säger sig ha sett Pettersson utanför biografen Grand tidigare under kvällen. Motivet uppges ha varit att han agerade på uppdrag av Bombmannen Lars Tingström som nekats nåd för sitt livstidsstraff.

Mordutredningen var under 1990-talet till stor del inriktad mot Pettersson och efter den friande domen arbetade man för att få till en resning i Högsta domstolen, och flera mer eller mindre trovärdiga vittnen trädde fram och påstod sig ha sett Pettersson i närheten av mordplatsen efter mordet. Resningsansökan avslogs av en enig Högsta Domstol.

Christer Pettersson avled 2004 efter en tids koma till följd av att han hade ramlat och slagit huvudet i marken. Möjligen på grund av ett epilepsianfall.

Källa: http://www.politiskamord.com/p2christerpettersson.html

FOTNOT: Länkar till Dan Hörnings podd om Christer Pettersson kommer att publiceras när de finns tillgängliga.