STASI/RAF

Koppling mellan STASI och RAF

Vittnesmål från RAF berättar att medlemmar utbildades i hemliga läger bland annat i Jemen och på en hemlig STASI bas med namnet OBJEKT 742 i Briesen i Östtyskland.

Där tränades de av STASI-specialister i hanterandet av Heckler & Koch maskingevär G3, AK-47 och Smith & Wesson .357 Magnum revolver. Några av dem fick utbildning i att använda det ryska raketgeväret RPG-7 med vilket RAF senare mördade Deutche Bank chefen Alfred Herrhausen 30 november 1989.

De tre samtalen
Tre telefonsamtal inkom de första dagarna där RAF tog på sig skulden för mordet på Olof Palme. Det är den enda organisation med kapacitet (möjligen i form av backning av STASI) som tagit på sig mordet.

1. Kl 02.45 – bara några timmar efter mordet – ringer telefonen på Svenska Ambassaden i Bonn. Ambassadör Peter Tejler svarar och hör en person säga på Tyska; ”Hier ist die RAF. Wir haben Ihren Ministerpräsidenten ermordet.”

2. På Lördag morgon fick den brittiska nyhetsbyrån Reuters i London ett samtal från en engelsktalande man med nordeuropeisk brytning. Han meddelande att “Kommando Holger Meins” hade mördat Olof Palme och fortsatte; “You must look into the history books to see why this was done.”

3. På Måndag eftermiddag kom ytterligare ett anonymt samtal till Reuters där en man meddelade på tyska att mordet på Olof Palme var “Vergeltung für das Verhalten der schwedischen Regierung während der Besetzung der deutschen Botschaft in Stockholm” (“Hämnd för den Svenska regeringens handlande i samband med ockupationen av den Västtyska Ambassaden i Stockholm.”)

Agenter
Att det fanns en mängd STASI agenter i Sverige under kalla kriget är inte längre någon hemlighet. Frågan är hur många? Jag har sett siffror från ett 50-tal upp till 1100. Enligt STASI experten Birgitta Almgren var 57 agenter (plus ett okänt antal ”informatörer”) aktiva vid tiden för MOP, och flera av dem fanns högt upp i det Socialdemokratiska partiet;

”KIESLING” (oidentifierad) rapporterade från 1983 till 1986 om statsbesök i Sverige, reformpolitik i Sovjet och personliga porträtt av kända svenskar.

”SEGEL” (oidentifierad) lämnade ut uppgifter om den svenska säkerhetspolitiken.

”KRONE” värvades av STASI 1980. Han fick som huvuduppgift att bearbeta Olof Palme och överlämnade mycket personliga uppgifter om statsministern. ”KRONE” var en högt uppsatt agent inom det socialdemokratiska partiet. Detta enligt uppgifter som kommit Säpo till del genom CIA. Uppgifterna rör en svensk som varit upptagen i Stasiregistret som uppgiftslämnare tillsammans med nio andra. Gissningsvis en värdefull kontakt. Birgitta Almgren skriver: ”En person av dessa tio betecknar CIA som okänd. När jag undersöker detta mot bland annat tyskt källmaterial visar det sig att det handlar om en avliden, känd, svensk socialdemokrat med FN-uppdrag.”5 Det är relativt enkelt att dra slutsatsen att det rör sig om Berndt Carlsson.

Berndt Carlsson hade mycket nära kontakter med den avslöjade Stasi-spionen “KÖNIG” (Arne Björn Jensen6). I en artikel om “KÖNIG” och hans kontakter med bland annat Berndt Carlsson dyker en mycket intressant uppgift upp om vad Stasi såg som “KÖNIGS” största framgång: En rapport från den 17 Februari -86 och behandlar ”oenigheter i regeringen ang. stridskrafter och militärväsen”. Med tanke på tidpunkten vore det intressant att få veta vad och mellan vilka statsråd oenigheten fanns.

Notera att han var statssekreterare i regeringen vid tiden för mordet på Olof Palme. Tänk tanken att Bernt Carlsson omvändes av CIA/MI6 och Säpo till dubbelagent. Vad hade inte en sådan dubbelagent kunnat avslöja för hemligheter. Den svenska militära underrättelsetjänsten SSI fick på hösten 1985, enligt professorn i underrättelsetjänst Wilhelm Agrell, uppgifter från MI6 att Olof Palme kunde vara sovjetisk inflytelseagent eller som KGB sa; informell kontakt.

Källor/Rekommenderad litteratur:
“STASI – The untold story of the East German Secret Police” av John O Koehler.
ISBN: 9780813337449

”Inte bara spioner – STASI-infiltration i Sverige under kalla kriget” av Birgitta Almgren.
ISBN: 9789173314305

”Operation Norrsken : om Stasi och Sverige under kalla kriget” av Christoph Andersson.
ISBN: 9789113051352

“Kommando Holger Meins : dramat på västtyska ambassaden och Operation Leo” av Dan Hansén & Jens Nordquist.
ISBN: 9789170372346

Palmemordet – RAF – Del 1
Palmemordet – RAF – Del 2

FOTNOT: Länkar till Dan Hörnings podd om STASI kommer att publiceras när de finns tillgängliga.