Stay Behind

Stay-Behind (S-B) var en topphemlig underjordisk motståndsrörelse under kalla kriget som fanns över hela Europa och startades upp på initiativ av Natoländerna med USA och Storbritannien i spetsen.

S-B hade sin förebild från andra världskrigets motståndsrörelser och var en slags partisanrörelse vars huvuduppgifter var att:

  1. Förhindra en Sovjetisk ockupation.
  2. Att verka som en motståndsrörelse vid en eventuell ockupation och stanna kvar och verka bakom fiendens linje. Därav namnet Stay-Behind.

S-B var en slags paraplyorganisation med olika grenar, som inte är särskilt lätt att få grepp om eftersom det inte var en homogen rörelse. Källorna är fortfarande begränsade, vilket är det största problemet när det gäller att forska om Natos S-B-arméer. Det finns få böcker i ämnet.  Dock kan man skönja några huvudlinjer.

Rötterna till det svenska Stay Behind-armén går tillbaka till den en grupp bland de svenska veteraner som deltagit i det finska anfallet mot Sovjetunionen 1941-44 (det s k fortsättningskriget). I aug 1941 hade en grupp av dessa bildat en kamratförening vid den finska fronten i Hangö kallad SveaBorg (namnet kom från en svensk fästning på en ö utanför Helsingfors). Dessa var övertygade antikommunister och många hade sympatier till Nazityskland därav några också anslöt sig till senare till Hitlers Waffen-SS 17:e division samt till även flera andra divisioner enligt författaren Bosse Schön.

När det gäller Stay-Behind-rörelser i Sverige finns det ett antal mer eller mindre vaga spår att följa under kalla kriget. Dessa spår är samlade under fyra rubriker: Aktionsgruppen Arla Gryning, Sveaborg, Krigs-IB, samt Gladio.

SB var organiserade över hela riket (s 411) och de ledande var förutom stats och inrikesministern, (fr 1969 försvarsministern) ingick ledande representanter för arbetare, tjänstemän, bönder, polis, militär samt Televerket. Även flera Thule-män ingick i rörelsen.

Organisationen hade ett hemligt kontor med en hemlig Ingång från Thule-husets baksida mot Luntmakargatan (ännu vintern 2009 fanns spår av en liten dörr som sattes igen vid renovering.
Fastigheten lämpade sig för dold verksamhet, den hade många ingångar och underjordiska kulvertar till närliggande fastigheter och var svår att bevaka.

Totalt bestod rörelsen uppskattningsvis av 300-400 personer.  Olof Palme kände väl till rörelsen och deltog emellanåt på mötena men verkar inte ha haft en ledande roll.

Enligt anonyma källor inom militären så hade Olof Palme tappat intresse för S-B och man spekulerar fortfarande i om Palme kunde haft för avsikt att lägga ned S-B och avsluta det. OP var ju också ordförande i den s k Palmekommissionen som verkade emot kärnvapen. OP drev frågan om en kärnvapenfri zon i norden och det skapade mycket oro i USA.
Det var i detta sammanhang Palme fick en informell inbjudan av Michael Gorbatjov, generalsekr. för Sovjetunionens kommunistiska parti. Vita huset och pentagon blev mycket oroade eftersom Natos underrättelsetjänst räknade med att reformpolitikern Palme skulle diskutera frågor med reformpolitikern Gorbatjov, framför allt sin skandinaviska fredsplan, som påstås innefattat Danmarks och Norges utträde ur Nato och en påskyndad demilitarisering av Finland.

Det finns förhållandevis starka indicier på att även CIA kunde ha planlagt och genförde MOP med hjälp av S-B. Det man vet är att det pågick topphemliga sammankomster med S-B-medlemmar, däribland svenska.  Enligt den svenska pressens källor hade en mordplan under kodnamnet Óperation Tree utarbetats under ett antal möten. DN är i besittning av ett påstått SOPS-dokument som konstaterar att projektledningen är inhemsk med en importerad tekniker. Detta har undersökt av den svenska polisen utan något avgörande resultat. Men den belgiska senatsutredningen av den hemliga armén har funnit, ägde S-B-nätverk förvisso den logistiska kapaciteten att utföra ett sådant lönnmord.

Det har bekräftats att medlemmar ur Stay- Behind övade under mordnatten vid mordområdet (se länk nedan). Lägger man därtill alla WT-uppgifter så stärks misstankarna. Man kan naturligtvis inte försäkra sig om att det hade något med mordet att göra men sammanträffandet är slående.

Det är nödvändigt att vidare forskning bedrivs och det finns ett stort behov av att få fram nya fakta i detta angelägna ämne.

Källor:

Rekommenderad Litteratur:

  • “Nationens Intresse” av Lars Borgnäs, ISBN: 9789113034713
  • “Landsförrädaren” av Anders Jallai ISBN: ISBN: 978917461057

FOTNOT: Länkar till Dan Hörnings podd om Stay Behind kommer att publiceras när de finns tillgängliga.